Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Demo?
Vraag een demo aan Vraag uw persoonlijke demo aan en we nemen direct contact met u op.
Versturen

Privacy Statement Care & Collect

Care & Collect verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. Bepaalde gegevens moeten uitdrukkelijk door de klant worden meegedeeld, nodig voor een correcte dienstverlening.

Care & Collect verzamelt daarnaast ook gegevens op geautomatiseerde wijze, zoals anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar onze website surft. Dit met als doel om de website te optimaliseren voor de gebruikers.

Alle gegevens die worden verzameld, worden opgenomen in de database van Care & Collect, Jan Emiel Mommaertslaan 20A te 1831 Diegem met BTW-nummer BTW-nummer BE 0809.178.750. Care & Collect is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Alle medewerkers die toegang nodig hebben tot persoonsgegevens in het kader van een goede uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, hebben toegang tot de persoonsgegevens in de database (recruiters, HR-medewerkers, verantwoordelijken voor sales, verantwoordelijken voor communicatie).

De volgende ondernemingen maken, naast Care & Collect, deel uit van de Triple A Solutions groep en hebben eveneens toegang tot de database:

 • Triple A Solutions N.V., Jan Emiel Mommaertslaan 20A te 1831 Diegem met BTW-nummer BE 0895.372.257
 • Captains of Finance B.V.B.A., Jan Emiel Mommaertslaan 20A te 1831 Diegem met BTW-nummer BE 0646.860.039
 • Captains of Recruitment B.V.B.A., Jan Emiel Mommaertslaan 20A te 1831 Diegem met BTW-nummer BE 0892.018.136

Waarom verzamelt Care & Collect persoonsgegevens?
Care & Collect verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsactiviteit. Dit betekent dat Care & Collect enerzijds softwareoplossingen voor Credit Management aanbiedt, en anderzijds het debiteurenbeheer volledig voor haar rekening neemt via outsourcing in naam van de klant (“RMO”, receivables management outsourcing).

De persoonsgegevens die de klant verstrekt in het kader van een uitvoering van een overeenkomst, worden niet opgenomen in de database van Care & Collect. Deze persoonsgegevens blijven eigendom van de klant, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. In dat kader wordt er steeds een verwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Care & Collect en de klant waarin specifieke bepalingen worden opgenomen.

De persoonsgegevens waarover deze privacyverklaring handelt, zijn de persoonsgegevens van de professionele contacten van Care & Collect, die nodig zijn voor het uitbouwen van het klantenbestand van Care & Collect.

Waarom worden persoonsgegevens gedeeld met andere ondernemingen van de Triple A Solutions groep? Triple A Solutions is gespecialiseerd in Credit Management oplossingen. Enkele van deze oplossingen worden via dochterondernemingen aangeboden, zoals software en RMO door Care & Collect. Om elke klant een totaaloplossing op maat te kunnen voorstellen, worden verschillende oplossingen (diensten) -die via verschillende ondernemingen worden aangeboden- gebundeld.

Op welke manier verzamelt Care & Collect persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden op verschillende niveaus verzameld:

Direct:

 • via een e-mail rechtstreeks van het individu;
 • via een ingevuld formulier op de Care & Collect-website of de website van één van de ondernemingen die deel uitmaken van de Triple A Solutions groep;
 • via sociale media (formulier ingevuld door de gebruiker, bv. LinkedIn).

Indirect:

 • via het referral-programma (medewerkers kunnen klanten aanbrengen);
 • via publieke informatie (zoals o.a. een openbaar profiel op sociale media);
 • via databases die worden aangekocht (het individu heeft zijn toestemming gegeven voor het doorverkopen van zijn persoonsgegevens).

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Care & Collect?
In eerste instantie registreert Care & Collect de volgende informatie:

 • naam en voornaam
 • geslacht
 • adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, gemeente)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Deze informatie wordt gebruikt om de persoon te kunnen identificeren en contacteren (per telefoon, sms of e-mail).

Het verstrekken van persoonlijke informatie is absoluut noodzakelijk om een goede dienstverlening te kunnen garanderen. De verstrekker van de informatie staat in voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt (doel)?
De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het prospecteren van de markt in het kader van het samenstellen en uitbereiden van een klantenbestand;
 • het opmaken van contracten in het kader van een verkoop van een dienst;
 • het uitvoeren van een contract waarbij een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld;
 • het toesturen van mailings (direct marketing); mits uitdrukkelijke opt-in die werd verkregen bij het verstrekken van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De rechtsgrond van verwerking hangt af van het verwerkingsdoeleinde.

 • Expliciete toestemming (deze kan steeds worden ingetrokken per e-mail: webmaster@care-collect.be);
 • noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • noodzaak in het kader van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Indien een uitdrukkelijke opt-in vereist is voor de verwerking van persoonsgegevens, wordt deze toestemming automatisch verondersteld één jaar geldig te blijven. Na het verstrijken van die periode zal Care & Collect contact opnemen om de opt-in al dan niet te mogen vernieuwen. Dit kan per e-mail, per sms of per telefoon.

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden?
Enkel indien het noodzakelijk is persoonsgegevens door te geven ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met derden buiten de groep (Triple A Solutions, Captains of Finance, Captains of Recruitment, Care & Collect). Deze derden bevinden zich steeds binnen de Europese Economische Ruimte en zijn rechtstreeks of onrechtstreeks met de Triple A Solutions groep verbonden via een verwerkersovereenkomst. Triple A Solutions groep garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Care & Collect zal de persoonsgegevens niet langer bijhouden dan wettelijk is toegelaten. Indicatief betekent dit:

 • persoonsgegevens van actieve klanten zullen worden bewaard en verwerkt zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • persoonsgegevens van passieve klanten en prospecten zullen worden bewaard gedurende één jaar mits uitdrukkelijke opt-in van de persoon in kwestie;
 • persoonsgegevens van passieve klanten en prospecten waarvoor geen opt-in werd verkregen, zullen 30 dagen na het laatste contact worden verwijderd.

Wettelijke bepalingen
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft eenieder steeds het recht op:

 • inzage (informatie over de verwerking van gegevens en een kopie van de geregistreerde persoonsgegevens);
 • rectificatie (in geval de gegevens onjuist of onvolledig zijn);
 • wissing (de persoonsgegevens zullen permanent uit de database worden verwijderd);
 • beperking (de gegevens zullen niet meer voor alle bovengenoemde doeleinden gebruikt worden);
 • bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • intrekken van de toestemming voor verwerking en gebruik van de persoonsgegevens;
 • gegevensoverdraagbaarheid, voor zover wettelijk van toepassing en voor zover technisch mogelijk.

Daarvoor dient de persoon in kwestie zich schriftelijk te richten tot webmaster@care-collect.be. Een bewijs van identiteit dient te worden toegevoegd. Care & Collect verbindt zich ertoe om aan elk verzoek gevolg te geven binnen de 30 dagen.

Eenieder heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België als hij geen antwoord ontvangt op één van de bovenstaande verzoeken (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – e-mail: commission@privacycommission.be, website: https://www.privacycommission.be/nl).

Cookies
Een cookie is een tekstbestand die op de computer (of ander apparaat zoals tablet of smartphone) van de gebruiker wordt opgeslagen met als doel de gebruikerservaring te optimaliseren en bepaalde websitefuncties mogelijk te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een computer of ander apparaat identificeren. De gebruiker kan steeds zelf de browserinstellingen i.v.m. het accepteren van cookies aanpassen. Bij niet-acceptatie van de cookies is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten op de website niet goed werken.

Daarnaast worden cookies door Triple A Solutions gebruikt om via Google Analytics statistieken over het gebruik van de website te raadplegen. Deze gegevens worden geanonimiseerd; Care & Collect kan de gebruiker niet identificeren op basis van de manier waarop de gebruiker de website gebruikt. Indien de gebruiker wenst niet te worden opgenomen in de statistieken van Google Analytics, dan kan hij dit zelf uitschakelen via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Op onze website verwijzen wij ook door naar social media-kanalen of andere externe partijen. Deze partijen kunnen cookies plaatsen om te bepalen via welk kanaal de gebruiker op de website is terechtgekomen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
Voor alle bijkomende vragen en inlichtingen, gelieve contact op te nemen met Care & Collect.

Care & Collect B.V.B.A.
Jan Emiel Mommaertslaan 20 A
1831 Diegem
E-mail: webmaster@care-collect.be
Telefoon: 02 704 47 90