Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Demo?
Vraag een demo aan Vraag uw persoonlijke demo aan en we nemen direct contact met u op.
Versturen
Deel deze
pagina

Fase 3: de gerechtelijke fase

In RMO vindt u een partner voor uw volledige incasso traject! Indien uw dossier juridisch dient ingevorderd te worden, zorgt RMO hiervoor.

RMO blijft uw centrale aanspreekpunt ook in de gerechtelijke fase.

  • Ons team maakt het dossier op en verstuurt dit naar de gerechtsdeurwaarder met de vraag een laatste aanmaning voor dagvaarding te versturen naar de debiteur, onder hoofding van de gerechtsdeurwaarder.
  • De dagvaarding wordt opgemaakt en een advocaat wordt aangeduid om u te vertegenwoordigen voor de bevoegde rechtbank.
  • Nadat een vonnis werd uitgesproken gelasten wij ons met het lichten van de expeditie en zal de gerechtsdeurwaarder verzocht worden om tot gerechtelijke uitvoering over te gaan.
  • Uw dossier blijft up to date raadpleegbaar op ons softwareplatform, ook wanneer het zich in handen bevindt van onze juridische partners. RMO staat in voor het aansturen van de gerechtsdeurwaarder en advocaat naar de te nemen invorderingsmaatregelen en beantwoordt hun vragen. 

Hierbij eindigt onze dienstverlening echter niet, RMO gaat nog verder:

  • In geval een collectieve schuldenregeling tussenkomt maken wij in uw plaats de schuldvordering over aan de collectieve schuldenregelaar en maken wij het dossier pas terug over na ontvangst van het afbetalingsplan, zoals bepaald door de rechtbank. 
  • Faillissementen & WCO: RMO onderneemt alle nodige acties om de schuldvordering in te dienen en staan garant voor eventuele andere taken (bv. revindiceren).
  • Geografisch werkdomein: RMO bestrijkt het ganse Belgische territorium. Dit werkdomein kan in samenspraak met de klant worden uitgebreid.
Onze kenmerken
Meer informatie? Joost Sacré RMO Manager +32 2 704 57 95